Sistem Permohonan Industri Berasas Kayu (SPIBK) JPSM

Borang Proforma

Selamat datang ke Sistem Permohonan Industri Berasas Kayu
Untuk mengisi Borang Proforma, sila pilih lokasi kilang (iaitu negeri di mana kilang anda terletak / akan didirikan) di bawah

  Lokasi Kilang (Negeri) :