Sistem Info Perhutanan (SiP)

Sistem Info Perhutanan (SiP)

Sistem Pembangunan Info-Perhutanan (SiP) adalah satu sistem yang berasaskan aplikasi atas talian selaras dengan teknologi ICT terkini yang bertujuan mengumpul segala data dan maklumat perhutanan di IPJPSM dan JPN. Data-data dan maklumat yang akan dikumpul oleh sistem ini adalah sangat penting terutama sebagai rujukan, panduan, analisis dan sumber maklumat untuk tujuan pelaporan, pengemaskinian dan penganalisaan. Dengan penggunaan sistem ini, data dan maklumat yang diperlukan dapat dicapai dengan lebih cepat dan konsisten serta sahih. Ini kerana data dan maklumat yang dimasukkan ke dalam sistem ini telah melalui proses semakan dan perakuan daripada pegawai yang bertanggungjawab di setiap Bahagian dan JPN. Selain itu, masa pencarian data dan maklumat dapat disingkatkan kerana hampir semua maklumat perhutanan akan dimasukkan dalam sistem dan akan sentiasa dikemaskini.

Sistem Pembangunan Info-Perhutanan terdiri daripada modul-modul berikut:

 • Modul Aktiviti Silvikultur Hutan Asli
 • Modul Hutan Lipur dan Hutan Taman Negeri
 • Modul Ladang Hutan
 • Modul Maklumat Kilang Berasas Kayu
 • Modul Piagam Pelanggan
 • Modul Tanaman Pokok
 • Modul Fora Perhutanan Antarabangsa
 • Modul Industri Berasas Kayu
 • Modul Maklum Balas / Aduan / Aduan Integriti
 • Modul Perjawatan
 • Modul Projek Pembangunan
 • Modul Tapak Semaian
 • Modul Daftar Pergerakan Kertas Siasatan & Status Kes Mahkamah
 • Modul Pertanyaan & Maklum Balas Persidangan Parlimen

Sila pastikan anda menggunakan pelayar Web Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Internet Explorer 10 untuk mengakses Sistem ini. Anda sedang menggunakan pelayar selain daripada Google Chrome, Mozilla Firefox dan Internet Explorer. Klik di sini untuk login.